Project Description

Công ty TNHH Giải pháp SV đã hợp tác với công ty Công ty Cổ phần Dầu khí Biển đông để thực hiện dự án “Cung cấp Cáp điện & Dây dẫn cho Xí nghiệp Cơ điện vào ngày 14/05/2018 với các Sản phẩm cụ thể như sau:

1/ Cáp chậm bắt lửa 3×120+1×70 mm2, Cu/XLPE/FR-PVC 0,6/1kV, 4 lõi, trung tính giảm, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc, TC IEC 60502-1, IEC 60332, màu đen, 300 mét.

2/ Cáp chậm bắt lửa 3×150+1×70 mm2, Cu/XLPE/FR-PVC 0,6/1kV, 4 lõi, trung tính giảm, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc, TC IEC 60502-1, IEC 60332, màu đen, 330 mét.

3/ Đầu cốt cáp – cosse (đồng) 120-12: 24 cái.

4/ Đầu cốt cáp – cosse (đồng) 150-14: 24 cái.

Quá trình vận chuyển cáp điện xuống kho bãi Xí nghiệp Cơ điện – Vũng Tàu