Project Description

Công ty TNHH Giải pháp SV đã hợp tác cùng Công ty AEG Power Solutions để thực hiện dự án Cung cấp và lắp đặt thiết bị UPS, Batteries cho công trình Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam – Long Sơn.