Project Description

Công ty TNHH Giải pháp SV tự hào là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm kỹ thuật dầu khí hỗ trợ cho Vietsovpetro trong công tác khoan, khai thác các giếng dầu khí gồm các phụ kiện ống chống, cần khoan, ống khai thác, đường ống dẫn dầu, khí.