Project Description

SV Solution tham gia  cung cấp một số thiết bị cho dự án “ Lọc hóa dầu Long Sơn “ : Thép xây dựng, hệ thống UPS công nghiệp và cáp điện.