Project Description

Công ty TNHH Giải Pháp SV và Mitsui ký kết hợp tác , làm đại diện tại Vietnam về các sản phẩm:  ống chống, cần khoan, ống khai thác, đường ống dẫn dầu, khí.

Sau 1 năm làm việc cùng nhau , ngày 1/10/2018 hai bên đã đi đến việc ký kết hợp tác chính thức, cùng bắt tay vào các dự án dầu khí. Hai bên sẽ hổ trợ lẫn nhau về mặt kỹ thuật, thương mại và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm của Mitsui . Mitsui là đứng đầu toàn cầu trong nhiều lĩnh vực và SV tự hào đã có được sự hợp tác này.