Vào đầu năm 2018, ông Guy Bromby, Giám đốc điều hành công ty ThinJack ở Anh đã đến thăm công ty Giải pháp SV. Mục đích của chuyến công tác này nhằm giới thiệu công nghệ Thinjack đến ngành Dầu khí tại thị trường Việt Nam. Ông rất hoan nghênh những chuẩn bị của SV Solution trong việc xây dựng thương hiệu. Sau chuyến đi, ông đã bày tỏ ý kiến ​​của mình về văn hoá bằng một bài viết được đăng trên trang Energy Voice. Hãy dành thời gian để đọc liên kết dưới đây và đừng ngần ngại cho chúng tôi biết ý kiến ​​của bạn!